Duurzaamheid

Betrokkenheid en duurzaamheid
Als specialist in recycling draag je zorg voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Jacomij beschikt dan ook over alle benodigde certificaten en vergunningen en houdt zich strikt aan de geldende wet- en regelgeving.

Om productaanbod, verwerkingsmethoden en dienstverlening op topniveau te houden, zijn we voortdurend bezig met innovatie. Er wordt vooral geïnvesteerd in milieuvriendelijk ondernemen en in het optimaliseren van kwaliteit en efficiency bij het recyclen van non-ferro metalen en elektronica.

Voorloper in milieuvriendelijke bedrijfsvoering
Bij de inrichting van onze bedrijfsterreinen wordt de grootst mogelijke aandacht besteed aan milieuvriendelijke toepassingen en een veilige werkomgeving voor de medewerkers. Zo zijn alle Jacomij locaties uitgerust met vloeistofdichte vloeren en een eigen waterzuivering en voldoen de lucht- en stofafzuiging aan de hoogste kwaliteitseisen. Het machinepark van Jacomij is volledig in eigen beheer.

WEEELABEX

De WEEELABEX norm garandeert dat uw producten bij ons op de juiste wijze worden ontvangen, opgeslagen, verwerkt en als secundaire grondstoffen worden afgezet op de wereldmarkt. Dit alles onder de randvoorwaarden van veilige arbeidsomstandigheden, een hoog milieurendement en transparante afzet van eindstromen.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement-systemen. De organisatie ISO staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

ISO 14001

De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden, die vervolgens in een milieuplan verwerkt worden. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie.

  • Technische dienst
  • Technische dienst
  • Technische dienst

"Een recycling specialist moet als geen ander kunnen schakelen, want de markt in metalen en elektronica verandert constant. Als we vijf jaar geleden zouden hebben verteld wat we vandaag de dag aan elektronica binnenkrijgen, dan zou je raar hebben staan kijken. Wij kunnen dat goed inschatten. Inspelen op toekomstig elektronica afval om je leveranciers en klanten naar tevredenheid te kunnen blijven bedienen. Dat is waar we sterk in zijn."

Betrokkenheid en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers van ons beleid
lees meer

REACH

REACH (Europese verordening Nr. 1907/2006)

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. Onder REACH zijn alle bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof (fabrikanten, importeurs, gebruikers, afnemers) verantwoordelijk voor het veilig gebruik ervan en dienen ze de risico’s voor mens en/of milieu in kaart te brengen en te beperken.

Daarnaast is het belangrijk dat risicogegevens van stoffen bekend worden bij afnemers, consumenten en werknemers zodat zij weten hoe ze veilig met deze stoffen kunnen omgaan.

Jacomij Metalen heeft voor onderstaande materialen een preregistratie gedaan: Koper / Nikkel / Aluminium / Tin / Zink / Lood / Titanium / Molybdeen / Zilver / Goud / Bismut / Cadmium / Kobalt / Chroom / IJzer / Germanium / Indium / Iridium / Mangaan / Magnesium / Niobium / Paladium / Platina / Rhodium / Vanadium / Tantaal / Wolfraam / Zirconium / Renium / Antimoon / Seleen.