WVD-091206-015

Jacomij cares

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Jacomij steunt activiteiten en initiatieven met een sociaal-maatschappelijk karakter. Wij werken nauw samen met o.a. sociale werkplaatsen die wij voorzien van een zinvolle dagbesteding. Wij vinden het onze taak ervoor te zorgen dat deze groep werklozen of mensen met een beperking zich gewaardeerd en nuttig voelen.  

Sponsoring

Jacomij staat midden in de maatschappij en is een trouwe sponsor van het verenigingsleven en tal van evenementen in onze vestigingsplaats Wijk bij Duurstede en de provincie Utrecht. Wij helpen verenigingen en andere organisaties om hun belangrijke sociale en maatschappelijke functies te kunnen blijven vervullen.

Lokaal betrokken

Waar mogelijk investeert Jacomij in initiatieven die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo geven wij voorlichting aan scholen waarbij de kinderen op een interactieve manier kennismaken met ons bedrijf en recycling.

Goede doelen

Samen met goede doelen gaan wij aan de slag om een op maat gemaakte actie op touw te zetten. Bijvoorbeeld met het inzamelen van oude afgedankte mobiele telefoons.