Bedrijf JM Electronics Recycling (6).JPG

Jacomij Metalen Recycling en elektronica recycling

Maatschappelijk recyclen

Bij de inrichting van onze bedrijfsterreinen wordt de grootst mogelijke aandacht besteed aan milieuvriendelijke toepassingen en een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Zij zijn alle Jacomij locaties utgerust met vloeistofdichte vloeren en een eigen waterzuivering. De lucht- en stofafzuiging voldoet aan de hoogste kwaliteiteisen en materialen worden keurig gesorteerd en overdekt opgelsagen in boxen en containers.

Vervoer

Jacomij streeft ernaar de vervoersbewegingen over de weg aanzienlijk te verminderen. Om die reden hebben we zo veel mogelijk gekozen voor bedrijfsterreinen die zijn gelegen in de buurt van of pal aan belangrijke vaarwegen. Bij Jacomij Electronics Recycling beschikken we bovendien over een eigen kade waardoor op grotere schaal vervoer per schip mogelijk.

Transport

Jacomij heeft een vast netwerk van eersteklas transportbedrijven waardoor we heel efficiënt, gericht en milieubewust vervoersmiddelen in kunnen zetten. Bij iedere levering wordt bekeken wat qua vervoer de beste optie is. Daarin wordt ook het milieuaspect meegewogen.

Certificaten

Jacomij beschikt over alle benodigde certificaten en vergunningen om een verantwoorde verwerking te kunnen garanderen van non-ferro metalen, residuen en afval. Het melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gebeurt via een geautomatiseerd meldsysteem. Jacomij draagt tevens zorg voor een verantwoorde bedrijfsvoering, met respect voor mens en milieu. Wij zien toe op een strikte naleving van de geldende wet- en regelgeving en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om nog milieuvriendelijker te kunnen werken.

Jacomij heeft een aparte afdeling die alle ontwikkelingen op het gebied van milieueisen en wet- en regelgeving aangaande (non ferro metaal & elektronica) recyling nauwgezet bijhoudt. Deze afdeling is tevens vraagbaak voor onze leveranciers en klanten.