NVRD regiobijeenkomst bij Jacomij Electronics

Montag 10 Juli 2017

Verwerking AEEA voor gemeenten


Henk Bos, Weee Nederland aan het woord

Op donderdag 6 juli vond bij Jacomij de NVRD Regiobijeenkomst Midden-Nederland plaats. Middels een rondleiding kregen gemeenten en andere NVRD leden de mogelijkheid om te zien wat er gebeurd met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

De NVRD is een branchevereniging binnen de afvalsector met leden uit gemeenten of overheidsgedomindeerde (afval- en reinigings-) bedrijven en leden uit overige overheden, private bedrijven of andere organisaties. Het doel van de NVRD is het behartigen van de belangen van de leden en het fungeren als een kennisinstituut.

« Zurück