Samen sterker, Jacob Metal Group

Monday 29 November 2021

JMG

RESOURCES ZIJN EINDIG. ONZE IDEEËN NIET.

Om deze ideeën nog duurzamer te kunnen uitvoeren, hebben wij – Siegfried Jacob Metallwerke, Nickelhütte Aue,
Siegfried Jacob Hamburg, Jacomij Metalen, Jacomij Electronics Recycling en Ireland Alloys – gekozen voor een
nieuwe gezamenlijke identiteit als de Jacob Metal Group. Ook met dit nieuwe design blijven we de partner zoals u
die kent en waar u al jaren, of zelfs decennialang, in vertrouwen mee samenwerkt.

Met het nieuwe logo komen de ondernemingen binnen de Jacob Metal Group nu ook visueel dichter bij elkaar.

Wij hebben besloten deze stap te zetten om de positie van de Jacob Metal Group, als één van de internationale
key-players, naar buiten toe nog zichtbaarder te maken. De afgelopen jaren zijn voor de gehele branche een
uitdaging geweest en hebben ons duidelijk gemaakt dat we de voor ons liggende taken alleen samen kunnen en
zullen oppakken. Dit bereiken we door intensieve samenwerking binnen onze groep en met u als onze
zakenpartner.

Met onze nieuwe merknaam willen we niet alleen de gemeenschappelijke overeenkomsten benadrukken maar
bundelen we ook de individuele technische en commerciële krachten van de bedrijven binnen de Jacob Metal
Group, om u in de toekomst nog betere oplossingen aan te kunnen bieden.

Om grondstoffen te besparen hebben wij ons altijd onderscheiden in het vinden van innovatieve oplossingen om
eenmaal geproduceerde producten te recyclen. Het dragen van deze verantwoordelijkheid maakt ons klaar voor de
toekomst en levert een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Daar staan wij voor.


JMG groep logo's

« Back